Цялата функционалност, от която се нуждаете

Ticket7D е изграден на база многогодишен опит, усъвършенстване и оптимизация, до достигането на функционалнотта, която предлага в момента. Като започнем от лесната и бърза инсталация, неограничения брой потребители, неограничения брой места и събития, и стигнем до лесната интеграция на външни устройства като различни видове билетни принтери, баркод скенери и дори външен софтуер счетоводен, уебсайтове и др. Ето само основните от тях:

Ticket7D features

ok Неограничен брой потребители

Неограничен брой потребителиРазполагате с неограничен брой потребители независимо от абонаментния план, който сте избрали. Администраторите могат да добавят, активират, деактивират или трият толкова потребители, колкото пожелаят. За всички потребители се дефинира основна роля, която определя основните им права. Така можете лесно и бързо да създавате касиерски, организаторски, мениджерски и др. потребители без да се притеснявате кои точно ресурсни права да давате на всеки един от тях. Всяка роля има специфични права, които могат да бъдат давани/отнемани допълнително за всеки отделен потребител. Например може да дадете права за продажба с кредитна карта само на част от касиерите, а на други не (не всички каси може да са оборудвани с ПОС терминали). Освен това администраторите могат да ресетват потребителските пароли и да деактивират някои от тях за незабавно отнемане на достъпа на компрометирани служители.

От друга страна, всеки отделен потребител може да променя персоналната си информация като името, което се показва, телефон, имейл, език и др. Всеки потребител може да си сменя паролата и да вижда статистика за последните 10 успешни входа в профила му.

ok Споделен Списък с Актьори

Споделен Списък с АктьориРазполагате с възможност да мениджирате актьорите във Вашите спектакли, да асоциирате даден актьор с дадено представление изпълнявайки главна или второстепенна роля. За театрите, които споделят актьори (намират се в един град и често даден актьор играе в постановки на повече от един театър) се дава възможност да използват общ списък с актьори. В тези случай Ticket7D извършва проверки за наличие на конфликт на актьори за всяко събитие на всички участващи театри и информира за наличието на такъв всички засегнати страни, ако бъде открит (един актьор трябва да вземе участие в повече от едно представление в различни театри по едно и също време). За организации с несподелени актьори такава проверка за конфликт се прави, но само за собствените представления в различни зали/места.

ok Обширни справки с възможност за експорт

Обширни справки с възможност за експортС помощта на Ticket7D Вие разполагате с мощен справочен модул, разполагащ с множество и разнообразни филтри, всички с възможност за експорт към PDF и CSV и то само с един клик на мишката. Разполагате с възможност да следите в реално време всичко което се случва - продажби, резервации, да следите работата на организаторите, на касиерите, прихода за дадено събитие, дневните приходи и много други. Администраторите могат да дефинират специфични права за справка за дадено представление на продуцентите, така че те да имат достъп само и единствено до информацията, коявто ги интересува. Всички спрваки имат ресурсен контрол на достъпа, така че да може да дефинирате кой точно потребител да има достъп до дадена справка. Организаторите и касиерите разполагат с техни лични справки, касаещи личната им активност.

ok SOAP/XML интерфейс

SOAP/XML интерфейсTicket7D предлага Simple Object Access Protocol, базиран на XML (EXtensible Markup Language), давайки възможност за интернет комуникация между Вашия билетоиздаващ софтуер и външен софтуер като счетоводни програми уебсайтове и др. Изключително важна опция с оглед автоматизацията и оптимизацията на всички бизнес процеси в организацията Ви. SOAP предоставя свободата за комуникация между програми работещи на различни операционни системи, базирани на различни технологии и програмни езици.

ok Платформена независимост

Платформена независимостСвободни сте да използвате билетоиздаващият ни софтуер на почти всички видове устройства, тъй като той е платформено независим и е уеб браузър базиран. Той може да се използва на почти всички модерни браузъри на различни устройства. Това Ви дава изключителната свобода да избирате сами на какъв точно хардуер и операционна система ще го използвате за всяко работно място отделно - за касиери, за продуценти, за организатори, за проверяващи и т.н.

ok Неограничен брой шаблони - билетни, ценови, отстъпкови

Неограничен брой шаблони - билетни, ценови, отстъпкови Разполагате с неограничен брой ценови, билетни и отстъпкови шаблони. Може да променяте асоциираните към дадено събитие шаблони когато прецените в реално време. Това Ви дава възможност за изключителна гъвкавост при мениджирането на продажбите и маркетинговите стратегии, може да имате "ранни цени", цени "последна минута", различни видове отстъпки и т.н. Всички отстъпки могат да бъдат процентни, фиксирани или комбинация от двете. В допълнение на това всяка отделна отстъпка има асоциирано ниво на достъп, така че може да давате права само на определени потребители да я ползват. Тази опция е от изключителна важност за големи организации.

Билетните шаблони Ви дават възможността да имате разлини стилове и дизайни на билетите за отделните събития, да добавяте специфични елементи, рекламни полета и др.

ok Неограничен брой сцени/места

Неограничен брой сцени/места Разполагате с възможност да дефинирате неограничен брой сцени с неограничен брой места, така че да може напълно да покривате нуждите на Вашата специфична дейност. Сцените могат да бъдат секторни или не-секторни. Всеки отделен сектор може да бъде дефиниран като базиран на мрежа от места (всяко място си има фиксиран номер) или като свободен с лимит на билети (за сектори като "пред сцена" или "терен" например, които нямат номерирани места, за сепарета в частни клубове, за събития като афтер парти коктейли и т.н.). Ticket7D Ви дава мощен механизъм да дефинирате сцени сами, както и да ги редактирате в последствие. Дори повече, може да дефинирате повече от една скица за една зала представляващи различни разположения на местата, сцената и т.н., в зависимост от събитието, което планирате.

ok Лесна интеграция на принтери/скенери

Лесна интеграция на принтери/скенериЛесна интеграция на голям брой билетни принтери, фискални принтери, баркод четци от различни марки и модели. Оптимизация на работата на касиерите и увеличаване на продажбите на билети. Използвате баркод четци за бърз и сигурен контрол на входа, предпазвайки се от билетни измами. В комбинация с огромният брой поддържани устройства Вие може да организирате бизнеса си практически навсякъде.