Декларация за поверителност


Събиране и обработване на вашите лични данни

Като сайт за електронна търговия, Ticket7D събира лична информация от вас, като например вашето име, телефонен номер и имейл адрес. Също така събираме информация за вашия компютър и за активността Ви в сайта. Тази информация включва вашия IP адрес, типа на браузъра, дата и час на достъпа Ви до сайта, както и на интернет страницата, от която сте препратени на нашия сайт.

Защита на данните

Ticket 7D прилага мерки за сигурност, с цел запазване на вашата информация от неоторизиран достъп или разкриване. Само служителите на Ticket7D имат достъп до вашата лична информация. Ние предприемаме всички мерки по силите ни за гарантиране на сигурността на личните Ви данни. Въпреки това, ние не можем да гарантираме абсолютно, че хакери или неоторизирани лица няма да получат достъп до вашата лична информация, въпреки всички наши усилия.

Предоставяне на информация на трети лица

Ние не продаваме, търгуваме, или по друг начин предоставяме на трети лица личната Ви информация. Възможно е предоставяне на информация, само когато това бъде изискано по законов път или касае защитата на наши или тази на трети лица права върху интелектуалната собственост. Изключение се прави за не-лична информация за посетители и друго, която може да се предоставя на трети лица за маркетинг, реклама, или за други цели.

Връзки и уебсайтове на трети лица

Сайтовете на трети лица имат свои собствени правила за поверителност, относно събирането и използването на вашата лична информация. Понякога по наша преценка, може да предложим продукти и/или услуги на трети лица на страниците на нашия уебсайт. Тези сайтове имат отделни и независими политики за поверителност. Ето защо ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези сайтове.

Промени в нашата декларация за поверителност

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, съобразно настъпили промени в нашите практики и услуги, които предоставяме, ние ще публикуваме промените на тази страница и ще актуализираме датата на последна промяна по-долу. Ако направим някакви промени в начина, по който ние събираме и използваме вашата лична информация, ние ще Ви уведомим, посредством съобщение за промените на нашия уебсайт. Моля, проверявайте уебсайта периодично, за да сте запознат с всички промени.

Последна промяна: 15.04.2015