Условия за ползване


Добре дошли в сайта на Ticket7D, продукт на 7Д Сървисис ООД. За целите на настоящите Условия за ползване, назовавайки 7Д Сървисис ООД имаме предвид включително нашите партньори, директори и служители. Уебсайтът предоставя обща информация за предлаганите от Ticket7D услуги и позволява на нашите клиенти да получат информация и за всички услуги предлагани за крайни потребители.

Моля, прочетете тези Условия за ползване внимателно преди да влезете или да използвате някоя част от този сайт или да използвате или заплатите за някоя от услугите, предлагани от сайта. Използвайки този сайт или някоя от предлаганите в него услуги, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали и сте напълно съгласни да се обвържете и да се придържате към тези условия за ползване безусловно. 7Д Сървисис ООД може да изменя или допълва тези Условия за ползване по всяко време без предизвестие чрез публикуване на направените изменения на този сайт. Ако продължите да използвате сайта и/или предоставяна в него услуга след тези промени, това означава, че приемате и сте съгласни с направените промени в Условията за ползване. Ако не сте съгласни с Условията за ползване (или евентуално направени промени), или сте недоволни от сайта или уебсайт услуга, която сте ползвали, то Ваше лично и изключително право е да се прекратите използването му.

АВТОРСКИ ПРАВА

Информацията и материалите, съдържащи се в тази интернет страницата или в рамките на някоя от предлаганите в сайта услуги не могат да бъдат копирани, показвани, разпространявани, лицензирани, модифицирани, публикувани, продавани, използвани за създаване на производни продукти или използвани по друг начин за публични или търговски цели, без изричното писмено разрешение на 7Д Сървисис ООД.

ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ

Цялата информация и/или материали, които ни предоставяте чрез уебсайта или предлагана от него услуга или с електронна поща, се считат за собственост на 7Д Сървисис ООД и могат да бъдат използвани от нас по начин, съвместим с нашата Декларация за поверителност. Ние сме свободни да я възпроизвеждаме, използваме, трансформираме, да създаваме производни произведения и разпространяваме тази информация и материали и производните им на трети лица, без ограничение. Освен това, ние сме свободни да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация или материали за целите на развитието на фирмата и предлаганите от нея услуги.

ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Вие изрично се съгласявате да не извършвате (лично или чрез поставено лице), нито едно от следните действия:

  1. Да използвайте устройство или друго средство за извличане на информация за другите потребители на сайта или услугите ни
  2. Умишлено инсталиране, качване или по друг начин да прехвърляте каквато ио да е форма на вирус или друг вреден процес на сайта, който по някакъв начин да повлияе на нормалното му използване
  3. Да публикувате материали на сайта, съдържащи обидно или нападащо,извън добрия тон, съдържание относно който и да е друг потребител
  4. Да публикувате или съхранявате на уебсайта каквото и да е съдържание, обект на чужда интелектуална собственост без изричното им съгласие
  5. Да използвате сайта за каквито и да е незаконни дейности
  6. Да се опитвате да получите достъп или да достъпвате, личните данни на друг потребител, съхранени на този сайт
  7. Да се опитвате да получите достъп или да достъпвате, този уеб сайт или някоя от предлагните от нас услуги използвайки паролата на друг потребител

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7Д Сървисис ООД не носи отговорност за прекъсвания или грешки в уебсайта или някоя от предлаганите услуги. Информацията, предоставена на уеб сайта ни или чрез някоя от предлаганите от нас услуги може да съдържа технически неточности или печатни грешки. 7Д Сървисис ООД си запазва правото периодично да изменя, промяна, добавя, изтрива, актуализира или променя предоставената информацията и/или функционалност от сайта и/или някоя от услугите ни, включително информацията, или продуктите и услугите, които са описани и се предлагат от нас, без предизвестие. 7Д Сървисис ООД не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в процеси, информация или материали, предоставени в сайта или чрез услугите ни и категорично не носи отговорност за актуализиране на процеси, информация или материали, съдържащи се в интернет страницата или в рамките на предлаганите услуги.

7Д Сървисис ООД предоставя цялата информация, както и всички услуги, включително и без ограничение, предлагани на сайта, "ТАКИВА КАКВИТО СА", без никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включително косвена гаранция за годност за определена цел, непрекъсваемост на услугите, или че услугите ще бъдат сигурни или без наличие на грешки, вируси или други вредни компоненти. Ние не носим никаква отговорност за действията и/или бездействията на нашите клиенти, използващи услугите ни, пред евентуални купувачи или други техни клиенти, относно предлагани от тях събития, услуги, и др.

Ако сте недоволни от сайта или някоя от услугите ни или произволно съдържание, предоставено чрез уеб сайта ни или някоя от услугите ни, или с настоящите Условия за ползване като цяло, то Ваше право е да прекратите употребата на сайта и/или услугата. Използването на уеб сайта или някоя от предлаганите на него услуги е изцяло на Ваша собствена отговорност и риск.

Чрез използването на произволна услуга на сайта, вие потвърждавате, че при никакви обстоятелства няма да търсите отговорност от 7Д Сървисис ООД, или негови служители, собственици или управители, относно преки или косвени щети, причинени от или във връзка с използването на сайта или някоя от предлаганите на него услуги, независимо дали 7Д Сървисис ООД е бил информиран за евентуални възможности за възникване на подобни щети.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Вие се съгласявате безусловно, че 7Д Сървисис ООД, по свое лично усмотрение, може да прекрати Вашата парола, акаунт или достъп до използване на интернет страницата или която и да е от услугите ни, какти и цялата информация и съдържание събрани в рамките на използваните услуги, поради причина, която сметнем за основателна, включително и без ограничение, поради липса на активност от Ваша страна, или ако вярваме, че сте нарушили или действали против Условията за ползване. Вие потвърждавате и се съгласявате, че 7Д Сървисис ООД може веднага да деактивира и/или изтрие вашият акаунт и цялата свързана с него информация и файлове в профила Ви, както и да откажем бъдещ достъп до тези файлове или услуги. Освен това, Вие се съгласявате, че 7Д Сървисис ООД не носи отговорност пред Вас или трета страна относно прекратяването на достъпа Ви до сайта или услугите.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ И ПОКУПКИ

Всички регистрации и покупки, направени през сайта и/или някоя от услугите ни са предмет на тези Условия за ползване и всички други условия, посочени на този сайт, както и приложените към конкретната регистрация или покупка Условия за ползване.