Оборудване за контрол на входа

Входния контрол може да бъде организиран по много различни начини, той зависи от архитектурните особености на обекта, в който се провежда събитието, от разделяне на ценови категории и др. Гъвкавостта на софтуерната система Ticket7D дава практически неограничени варианти за комбиниране на различен хардуер за постигане на конкретни цели.

Най-универсалното решение е мобилния контрол на входа, тъй като той може да бъде използван практически навсякъде, лесно и бързо може да бъде преместван, може да е дори енерго независим (в разумни граници разбира се, определени от използвания хардуер). Може да се използва както преносим компютър, така и друго смарт устройство като таблет или дори смартфон.

Най-евтиното решение, което използваме е андроид базиран таблет, снабден с CCD баркод скенер, използващ налична WiFi интернет свързаност (за събития на открито може да бъде използвана и 3G свързаност).

Платформена независимост
Допълнителна информация