Фискални принтери

Използването на фискални принтери изцяло зависи от местното законодателство. Необходимо е да направите нужните проучвания, относно изискванията, касаещи Вашата дейност и организация.

За организациите действащи на територията на България има следните опции:

  • Използване на кочан с билети от МФ
  • При продажба на билет системата отпечатва билет с номер и място, към който касиера прикачва съответния номинал с цената. При този вариант на отчитане не необходимо да се ползва фискален принтер.

  • Отпечатване върху заготовка с най-малко два защитни елемента
  • Законово това е аналогичен на горния вариант - използване на билет - ценна книга. Разликата е техническа и се състои в това, че самото отпечатване на представлението, номер на ред и място се извършва върху билета - ценна книга, като по този начин на касиера не се налага да прикрепя нищо към билета. Отново не се изисква фискален апарат, но се минава по законова процедура за легализиране на заготовките като ценни книги.

  • Използване на фискален принтер
  • В този случай системата отпечатва билет, върху който касиера прикрепва фискалния бон. Тук са възможни два сценария - фискалното устройство се интегрира с Ticket7D и при отпечатването на билета автоматично се отпечатва и фискалния бон, или във втория случай може да се използва произволен автономен фискален принтер ,като касиера ръчно въвежда стойноста на фискалния бон и го отпечатва (не е подходящ вариант за натоварени каси).

  • Комбиниран билет
  • Съществуват комбинирани фискално-билетни принтери, които върху една и съща заготовка отпечатват билета и след него фискалния бон. Този вариант не намира широко приложение поради все още високите цени на подобни устройства.

Ticket printer
Допълнителна информация