Термо принтери

При отпечатването на билети обикновенно се използват билетни термо принтери, НО е възможно да бъде интегриран и използван всеки принтер. Необходимо е да се съобразят някои зависимости - цена, време на експлоатация, разходи за консумативи. Логично по-скъпите принтери обикновенно използват по-евтини консумативи и имат по-дълъг живот.

Повечето от клиентите ни печатат билетите си върху предварително отпечатани в печатница заготовки с графичен дизайн - лого и име на театъра, допълнителна информация, рекламни съобщения и т.н. Принтера реално отпечатва само конкретната информация за конкретния билет като представление, дата, място и т.н. Това е икономически най-издържаният подход.

Билетен принтер
Допълнителна информация